Zasebnost in VOP (GDPR)

Politika zasebnosti in varstvo podatkov

Spletna stran

www.povezani-smo.eu

je v lasti Kluba – Bodi varen in

zdrav v Sloveniji in je predstavitvena spletna stran Združenja

PovezaniSmo.

Združenje PovezaniSmo je civilna družba skupine ljudi drž. R.

Slovenije, ki povezuje in

združuje

istomisleče ljudi, kateri

skrbimo za uveljavljanje interesov državljanov in zastopamo javne

interese nasproti ukrepom oblasti.

»Civilna družba je združenje državljanov, ki zastopa javne

interese nasproti ukrepom oblasti.«

Lastnik spletne strani se zavezuje k spoštovanju vaše pravice do

zasebnosti in spoštovanju veljavne zakonodaje, ki ureja področje

zasebnosti in varstva osebnih podatkov.

Klub – Bodi varen in zdrav v Sloveniji deluje v skladu z Zakonom o

varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s

Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679).

Politika zasebnosti velja za obiskovalca spletne strani, ko prvič

obišče spletno stran in pri vseh njegovih kasnejših obiskih. Z

uporabo spletne strani obiskovalec potrjuje, da sprejema in se

strinja z vsemi določbami te politike. Politika zasebnosti se

lahko kadarkoli spremeni ali dopolni brez predhodnega opozorila

ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta po spremembi te politike

uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.

Klub – Bodi varen in zdrav v Sloveniji se zavezuje, da bo varoval

zaupnost osebnih podatkov in zasebnost obiskovalcev oz.

uporabnikov spletne strani ter storilo vse potrebno, da jih

zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami ali zlorabami.

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Klub – Bodi varen in zdrav v Sloveniji obdeluje osebne podatke na

podlagi osebne privolitve posameznika, na podlagi sklenjene

pogodbe ali na podlagi zakona.

Vsak obiskovalec spletne strani, ki na naši spletni strani opravi

vnos osebnih podatkov, daje tudi aktivno osebno privolitev za

obdelavo osebnih podatkov na podlagi posebnega obrazca, ki ga odda

ob prijavi na e-novice, ob izpolnitvi kontaktnega obrazca ali ob

prijavi na naša izobraževanja – dogodke.

Klub – Bodi varen in zdrav v Sloveniji o uporabnikih zbira preko

spletne strani naslednje podatke.

Kontaktni obrazec oz. obrazec za povabilo o informiranju

: Ime in

priimek, telefon, e-poštni naslov. Morebitne druge podatke, ki jih

uporabnik sam prostovoljno posreduje Klubu – Bodi varen in zdrav v

Sloveniji.

Obiskovalec spletne strani oz. stranka s klikom na »

Strinjam se s

pogoji poslovanja«

ali s klikom na

»Strinjam se s politiko

zasebnosti«

potrjuje, da je bil pred oddajo spletnega obrazca

ustrezno seznanjen z obsegom in namenom obdelave osebnih podatkov

(glej prejšnji odstavek).

Lastnik spletne strani obdeluje; IP naslove naprav, preko katerih

uporabniki dostopajo do spletne strani saj tako lahko prepreči

bodočo zlorabo preko kontaktih obrazcev (neželena e-pošta).

Na spletni strani se uporabljajo

»piškotki«

; več o tem si

preberite s klikom

tukaj

, vendar pa na ta način ni mogoča

identifikacija obiskovalcev spletne strani, kar pomeni, da zgolj

na podlagi tako zbranih podatkov ni mogoče ugotoviti imena in

priimka in drugih identifikacijskih podatkov uporabnika.

Klub – Bodi varen in zdrav v Sloveniji zbrane podatke uporablja

izključno za opravljanje storitev in prodajo izdelkov, ki jih

ponuja v takšnem namenu in obsegu s katerim je obiskovalec oz.

uporabnik predhodno seznanjen in poučen.

Obenem se Klub – Bodi varen in zdrav v Sloveniji tudi zavezuje, da

ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja posredovala

osebnih oz. drugih podatkov tretji osebi oz. ne bo omogočilo

tretji osebi, da vpogleda v osebne podatke obiskovalca spletne

strani oz. uporabnika razen v primeru, če bi od podjetja to

zahtevala državna oblast, zakon, sodišče ali drugi državni organi.

NAMEN OBDELAVE PODATKOV

Klub – Bodi varen in zdrav v Sloveniji bo zbrane podatke o

obiskovalcih (uporabnikih) uporabljal samo za naslednje namene: za

obveščanje v zvezi sodelovanja in povezovanja ter združevanja v

skupnih aktivnostih civilne iniciative – skupine Združenje

PovezaniSmo.

Za statistično in marketinško analizo oz. raziskavo v

zvezi z uporabniki spletne strani in sicer zato, da se izboljša

delovanje in predstavitev informacij na spletni strani.

KONTAKTNI OBRAZEC

Ko vzpostavite stik z nami po elektronski pošti ali s pomočjo

kontaktnega obrazca, podatke, ki nam jih sporočite (vaš naslov e-

pošte, vaše ime in priimek, vašo telefonsko številko in razlog oz.

komentar k vzpostavitvi stika), shranimo, da lahko odgovorimo na

vaše vprašanje. Pravna podlaga za to je vaša privolitev po črki a

prvega stavka prvega odstavka 6. člena SUVP. Ti podatki se

uporabljajo samo za namen obdelave zadeve.

SPLETNA ANALIZA IN STATISTIKA

Za analizo uporabe naše spletne strani ne uporabljamo Google

Analytics.

POSREDOVANJE PODATKOV

Klub – Bodi varen in zdrav v Sloveniji ne bo zbranih podatkov

posredovalo tretjim osebam.

VARSTVO PODATKOV

Klub – Bodi varen in zdrav v Sloveniji uporablja ustrezna

informacijska in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in

shranjevanja osebnih podatkov ter zagotavlja varovanje v skladu z

Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št.

94/2007) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU)

2016/679).

Obiskovalec spletne strani oz. uporabnik je seznanjen in soglaša,

da Klub – Bodi varen in zdrav v Sloveniji hrani njegove podatke,

ki jih je posredoval ob prijavi preko kontaktnega obrazca oz.

prijavi na e-novice ves čas dokler je aktivni uporabnik in še eno

leto po prenehanju tega statusa oz. ob preklicu prijave na e-

novice.

Ostale podatke Klub – Bodi varen in zdrav v Sloveniji hrani toliko

časa dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so

bili podatki zbrani, nato pa jih trajno izbriše ali učinkovito

anonimizira, tako da določenega podatka ni več mogoče povezati z

določenim uporabnikom.

Osebne podatke, ki jih Klub – Bodi varen in zdrav v Sloveniji

zbira na podlagi izrecne privolitve posameznika, obdeluje le za

namene, opredeljene s privolitvijo in se hranijo do preklica

privolitve.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in

sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in

gesla ter za posodobitev operacijskega sistema in antivirusnih

programov na svojem računalniku.

PRAVICE UPORABNIKOV oz. STRANK PO SPLOŠNI UREDBI GDPR

Za zagotovitev poštene in pregledne obdelave imate kot uporabnik,

na podlagi predpisov, naslednje pravice:

Pravica do preklica privolitve

Če ste kot uporabnik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov

(za enega ali več določenih namenov), imate pravico, da to svojo

privolitev kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na

zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve

izvajala do njenega preklica.

Pravica dostopa do osebnih podatkov

Kot uporabnik imate pravico od ponudnika (upravljavca osebnih

podatkov) dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo

osebni podatki, in, kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov

in določenih informacij.

Pravica do popravka osebnih podatkov

Kot uporabnik imate pravico doseči, da ponudnik brez nepotrebnega

odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Kot

uporabnik imate, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do

dopolnitve nepopolnih podatkov, vključno s predložitvijo

dopolnilne izjave;

Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«)

Kot uporabnik imate pravico doseči, da se vaši osebni podatki

izbrišejo, kadar ne obstaja več upravičen razlog za nadaljnjo

obdelavo.

Preprečitev obdelave je mogoča v posebnih okoliščinah: ko obdelava

ni več potrebna v povezavi z namenom zbiranja in obdelave; ko

uporabnik umakne soglasje za obdelavo; ko uporabnik ugovarja

obdelavi in ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi; če je bila

obdelava nezakonita; ko je izbris potreben za izpolnitev pravnih

obveznosti (pravo EU ali države članice); ko je obdelava povezana

s ponudbo storitev informacijske družbe otroku.

Pravica do omejitve obdelave

Kot uporabnik imate pravico doseči, da ponudnik omeji obdelavo,

kadar obstaja eden od primerov: če kot uporabnik oporekate

točnosti osebnih podatkov; ko je obdelava nezakonita in kot

uporabnik nasprotujete izbrisu ter zahtevate omejitev uporabe; ko

podatki niso več potrebni za namen obdelave, kot uporabnik pa jih

potrebujete za uveljavitev pravnih zahtevkov.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Kot uporabnik imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z

vami, ki ste jih posredovali ponudniku, v strukturirani, splošno

uporabljani in strojno berljivi obliki.

Pravica do ugovora obdelavi

Kot uporabnik lahko ugovarjate obdelavi v primeru obdelave za

potrebe opravljanja nalog v javnem interesu ali pri izvajanju

javne oblasti ter direktnega marketinga (vključujoč profiliranje).

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Kot uporabnik imate pravico, da vložite pritožbo pri nadzornemu

organu, zlasti v državi, v kateri imate običajno prebivališče, v

kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve

(v Sloveniji je to

www.ip-rs.si

– Informacijski pooblaščenec, če

menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši predpise

o varstvu osebnih podatkov.

Kot uporabnik lahko vse zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic

v zvezi z osebnimi podatki, naslovi, v pisni obliki, naslovite na

upravljavca, Klub – Bodi varen in zdrav v Sloveniji, kar lahko

storite tako, da nas kontaktirate preko kontaktnega obrazca.

POVEZAVE DO DRUGIH SPLETNIH STRANI

Spletna stran www.povezani-smo.eu vsebuje tudi povezave do

spletnih strani, s katerimi ne upravlja Klub – Bodi varen in zdrav

v Sloveniji. Te povezave so nameščene kot dodatna storitev na

spletni stran www.povezani-smo.eu in Klub – Bodi varen in zdrav v

Sloveniji ni odgovorno za njihovo vsebino, varnost ali njihov

način zaščite zasebnosti. Priporočamo, da v tem primeru

obiskovalec pregleda način varovanja zasebnosti, ki je objavljen

na straneh, ki jih obišče.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Klub – Bodi varen in zdrav v Sloveniji ne odgovarja za škodo, ki

bi uporabniku nastala, ker je slednji ponudniku pri prijavi na e-

novice, ali pri povpraševanju posredoval napačne, nepopolne ali

neažurne podatke.

SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI

Stanje izjave o varstvu podatkov je označeno z navedbo datuma

(spodaj). Pridržujemo si pravico, da to izjavo o varstvu podatkov

kadarkoli spremenimo z učinkom za naprej. Vsakokratna aktualna

različica je dostopna na naši spletni strani. Prosimo, da našo

spletno stran redno obiskujete in se pozanimate o veljavni izjavi

o varstvu podatkov.

Stanje te izjave o varstvu podatkov: 14.11.2022

DODATNA POJASNILA

Vsa vprašanja, dileme ali pripombe glede naše politike zasebnosti

nam lahko sporočite tudi preko kontaktnega obrazca.

Pin It on Pinterest