+++ OHRANIMO GOTOVINO, KOT ZAKONITO PLAČILNO SREDSTVO +++

Kje v Sloveniji ne sprejemajo gotovine?

gotovine ne damo Akcija za vpis gotovine v Ustavo

Gotovina je v Republiki Sloveniji zakonito plačilno sredstvo. Kljub temu vse bolj ugotavljamo, da na različnih mestih ne moremo oz. nam ne omogočajo plačevanja blaga in storitev z gotovino. Če nam je plačevanje z gotovino onemogočeno, je to kršitev Zakona o uvedbi evra, kjer je v 23. členu zakona lepo zapisano (glej zapis člena spodaj v celoti).

Zakon o uvedbi evra (ZUE) – 23. člen

(1) Z globo od 2.000 do 25.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna in fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki:

1. po dnevu uvedbe eura ne sprejema bankovcev in kovancev, ki se glasijo na euro v skladu z 2. členom tega zakona;

2. v obdobju dvojnega obtoka ne sprejema bankovcev in kovancev, ki se glasijo na tolar v skladu s 3. členom tega zakona;

3. pri preračunu tolarjev v eure in preračunu eurov v tolarje ne uporablja tečaja zamenjave v skladu z 2. členom tega zakona;

4. pri izdajanju posebnih položnic ne upošteva petega odstavka 13. člena tega zakona;

5. pri prodaji blaga in storitev iz drugega odstavka 19. člena tega zakona pri preračunavanju cen iz tolarjev v eure cene zaokroži in izkazuje na manj kot štiri decimalna mesta;

6. cen motornih bencinov, plinskega olja za pogon in ogrevanje ne zaokroži na tri decimalna mesta v skladu s petim odstavkom 19. člena tega zakona;

7. v roku ne pošlje Klirinško depotni družbi, d.d., naloga v skladu s prvim odstavkom 11. člena tega zakona.

(2) Z globo od 500 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

V Združenju PovezaniSmo se v prvi vrsti zavedamo, da je cilj digitalizacije tudi popolna uvedba digitalnega denarja – CDBC oz. brezgotovinska družba in s tem na dolgi rok odprava gotovine, kar lahko vsi iz leta v leto bolj opazimo, saj se počasi na različne načine odpravlja – umika gotovina iz plačilnega prometa.  

Ker se tega zavedamo in ker želimo, da se v R. Sloveniji ohrani gotovina kot ena od izbir zakonitega plačilnega sredstva smo podali v državni zbor pobudo za spremembo Ustave R. Slovenije in sicer z namenom, da se pravica do uporabe gotovine zapiše v Ustavo R. Slovenije. V času med 1.9.2023 in 30.10.2023 je navedeno pobudo podprlo 56.267 državljanov R. Slovenije. 

Vpis pravice do uporabe gotovine v Ustavo je nujna za ohranitev gotovine kot zakonitega plačilnega sredstva, ne glede na morebitno uvedbo digitalnega evra v prihodnosti.

Vlada in državni zbor bi morala, če želita pridobiti nazaj zaupanje in odpraviti zaskrbljenost državljanov priznati to pravico in jo zapisati v Ustavo R. Slovenije, saj je ključna za našo svobodo in zasebnost pri trgovinskih in pravnih odnosih.

Pobudnik, Ivan Jurgec – Zduženje PovezaniSmo – www.povezani-smo.eu

Ivan Jurgec - Pobuda za vpis gotovine v Ustavo

Pomagajte in delite to informacijo z vašo družino in vsemi vašimi sorodniki, prijatelji, sodelavci, sosedi in drugimi. Hvala.

Kako lahko pomagate 

  • KAKO NAM POMAGATE – Ker opažamo, da na območju R. Slovenije na različnih mestih ne sprejemajo plačil storitev in blaga v gotovini nam v prvi vrsti lahko pošljete po elektronski pošti na e-naslov info@povezani-smo.eu informacijo o mestu (trgovini, lokalu, instituciji, parkirnem prostoru, …), kjer vam je bilo onemogočeno plačilo z gotovino oz. kje ste opazili – zasledili, da ni mogoče plačati z gotovino. 

Če gotovina zamre oz. se jo v popolnosti odpravi v povezavi z digitalno denarnico oz. digitalnimi dokumenti, bodo centralne banke oz. oblast, vlade držav v vsakem trenutku imele nadzor nad našo lokacijo in nad našimi nakupi in bomo tako še bolj kot danes sledeni in ne bomo svobodni.

V vsakem trenutku bodo upravljalci elektronskih dokumentov in CDBC vedeli, kje se nahajamo in za kakšne potrebe zapravljamo naš denar. V kolikor se bo zdelo tem upravljalcem, da se npr. ne obnašamo okolju prijazno z našimi nakupi, ali da živimo po njihovem mnenju nezdravo in potrošniško nesprejemljivo, ali da nismo “dovolj poslušen državljan”, nas bodo »opozorili« na to oz. nas sankcionirali, podobno kot kitajski sistem socialnega kreditiranja. Takšen način ne pomeni svobode za ljudi, ampak lahko brez težav rečemo, da se na tak način uveljavlja digitalno suženjstvo, česar pa ljudje pod nobenim pogojem ne smemo sprejeti.

Zavedati se moramo, če ukinejo gotovino ne bo več zobne miške, ni žepnine, prašičkov za varčevanje, ni pomoči brezdomcu, uličnemu umetniku, ni kupovanja na garažnih razprodajah, otroci in mladostniki ne bodo več prejemali denarja od starih staršev, ne bo rojstnodnevnih daril v obliki denarja.

Oziroma bodo, vendar v digitalni obliki in za vsak cent, evro bo država, banka vedela, da ste ga prejeli. Vsak prejemek denarja bo zabeležen in državne službe bodo vedele, za vsak pridobljen denar. Ali si to želimo? Zakaj bi morala država, banka vedeti za vsak naš prejemek?

Mnogo ljudi si na različne načine pomagajo v življenju z dodatnim delom kot je npr. nabiranje borovnic, kostanjev, gob, … kjer si prislužijo dodatni pošten zaslužek. S tem ustvarijo WIN – WIN kombinacijo, saj si s poštenim delom priskrbijo dodatno finančna sredstva, oseba, ki pa kupi – plača, pa dobi blago (borovnice, kostanj, gobe, …). veliko ljudi si na tak način pomaga v življenju prislužiti kakšen dodatni evro.

Interes države in bank je v sledenju in nadzorovanju transakcij med državljani. Ta nadzor pa lahko nato uporabijo pri obdavčitvi prisluženega denarja. Tega ne potrebujemo in si ne želimo. To je poseg v zasebnost državljanov, česar pa ne smemo dovoliti.

V predstavitvi digitalnega denarja (CBDC) se ljudem predstavlja, da bodo transakcije hitrejše, lažje in cenejše. Ob tem pa ne povedo, da je CBDC programiran s strani vlad oz. centralnih bank.

Ne bodo nam povedali, da lahko denar z našega digitalnega računa tudi izgine oz. ga enostavno blokirajo, če nisi “poslušen državljan”. Centralne banke v povezavi z vladami določajo pravila uporabe CBDC. Če na primer, človek ne potroši v določenem času 10% svojih prihrankov se mu teh 10% digitalnega denarja lahko zbriše z računa.

Ne bodo povedali, da lahko vlade povišajo, ali uvedejo nove davke in potem enostavno ljudem z računa “vzamejo” znesek v višini tega davka. Enako velja tudi za kazni. Elektronsko brezgotovinsko poslovanje omogoča globalno kontrolo, ki jo do sedaj ni bilo možno izpeljati, in kateri nobeden posameznik ne bi mogel ubežati.

Zelo dobro je predstavljena in obrazložena nevarnost digitalizacije, digitalnega denarja – CDBC, digital ID v dokumentarnem filmu z naslovom State od Control, kjer strokovnjaki z različnih področij (Edward Snowden (bivši agent NSA), Catherine Austin Fitts (bankirka), James Corbet (raziskovalni novinar), Christian Tehres (poslanec Evropskega parlamenta), Lex Hoogduin (nekdanji direktor Nizozemske centralne banke), Arno Wellens (novinar s področja financ) in mnogi drugi, tehtno in strokovno obrazložijo nevarnosti uvedbe digitalnega denarja v povezavi s popolno digitalizacijo

V sklopu vsega je glede obstoja gotovine in uvedbe digitalnega denarja zelo zaskrbljujoča izjava Augustina Carstensa, generalnega direktorja Banke za mednarodne poravnave v Baslu (BIS), ki je že 19.10.2020 dejal: »Trenutno ne vemo, kdo danes uporablja bankovec za 100 dolarjev ali 1000 pezet. Glavna razlika med gotovino in digitalnim denarjem centralne banke je v tem, da bo imela centralna banka popoln nadzor nad regulacijo in pogoji, ki bodo določali uporabo te oblike izražanja obveznosti do centralne banke, hkrati pa bomo imeli tehnologijo, ki nam bo to zagotovila. To dvoje je skrajno pomembno in prav v tem je največja razlika v primerjavi s tem, kar danes predstavlja gotovina.« (Klikni tukaj in si poglej video – izjava).

Iz navedene izjave je razvidno, da se želi z uvedbo digitalnega denarja pridobiti popoln nadzor nad denarjem, da bi imela centralna banka popoln nadzor nad regulacijo in pogoji, ki bi določali uporabo.

Navedena izjava ne zagotavlja več zasebnosti, svobode in avtonomije ljudi pri uporabi denarja, ampak je usmerjena v smer popolnega nadzora nad uporabo denarja vsakega državljana sveta, v našem primeru državljana Republike Slovenije. V kolikor bi takšno izjavo podal »navaden« državljan, ne bi bila tako zaskrbljujoča, vendar, ker jo je podal generalni direktor Banke za mednarodne poravnave (BIS) je to izjava, ki je usmerjena v nadzor uporabe denarja in smo lahko zaskrbljeni, kaj je končni cilj bančne industrije v povezavi s politiko oz. vladami.

Zaradi izjav posameznih vplivnih ljudi v povezavi z digitalnim denarjem in ob aktivnostih posameznih držav – vlad (Florida, Slovaška), da so gotovino ali vpisali v svojo ustavo oz. prepovedali uporabo digitalnega denarja je prisotna upravičena bojazen nas državljanov Slovenije, da je uvedba digitalnega denarja in postopna ukinitev gotovine namenjena predvsem temu, da bi vlade držav nadzirale in nadzorovale finančne podatke državljanov, na tak način pa je napadena zasebnost in finančna svoboda državljanov Republike Slovenije.

V svetu, kjer denar nadzorujejo vlade, banke in korporacije, katere so že zdavnaj izgubile kredibilnost, pomeni gotovina oz. fizični denar eno izmer redkih preostalih svoboščin. Z razvojem civilizacije se povečuje nadzor bank in vlad, ki bo postal še lažji z ukinitvijo gotovine.

Na podlagi vseh dejstev, ki so usmerjene v popolno ukinitev gotovine in v uvedbo digitalnega denarja je zato potrebno zaščititi državljane Republike Slovenije tako da je nujno potrebno v Ustavo Republike Slovenije vpisati gotovino in njeno uporabo na območju Republike Slovenije, tudi če bo v prihodnosti izdan digitalni denar – evro (CBDC).

Nevarnost nadzora

Spodaj vam je na voljo ogled oddaje, kjer vam pobudnik Ivan Jurgec in finančni strokovnjak Gregor Kovač obrazložita nevarnosti in pasti ukinitve gotovine ter uvedbe digitalnega denarja. V oddaji izveste vse o pobudi za vpis pravice do gotovine v Ustavo R. Slovenije in tudi kaj je CDBC, kaj je brezgotovinska družba in mnoge druge koristne informacije. Vabljeni k ogledu (klikni na video).

Seznam mest (trgovine, lokali, institucije, parkirni prostori, …), kjer ne sprejemajo oz. ne omogočajo plačevanja z gotovino.

  • Grosuplje, občina Grosuplje (storitve na občini),
  • Ljubljana, LPP Ljubljana ( uporaba mestnega avtobusu),

V kolikor poznate še kakšno mesto (trgovino, lokal, institucijo, parkirni prostor, …), kjer ne sprejemajo gotovine kot možnost plačila storitve oz. blaga nam to sporočite, da ga uvrstimo na seznam.

Pišite nam na elektronski naslov info@povezani-smo.eu

Copyright by Združenje PovezaniSmo ©2023

Pin It on Pinterest

Pomagajte in delite to pobudo

Delite to objavo s prijatelji!